Θόδωρος

Φωτογραφίες

Αφιέρωμα στο Θόδωρο, Μονή Λαζαριστών, 24 Σεπτεμβρίου
Αφιέρωμα στο Θόδωρο, Μονή Λαζαριστών, 24 Σεπτεμβρίου
Αφιέρωμα στο Θόδωρο, Μονή Λαζαριστών, 24 Σεπτεμβρίου
Αφιέρωμα στο Θόδωρο, Μονή Λαζαριστών, 24 Σεπτεμβρίου

Untitled (12th Istanbul Biennial), 2011 Biennale de Lyon